0
Læs nu

Du har ingen artikler på din læseliste

Hvis du ser en artikel, du gerne vil læse lidt senere, kan du klikke på dette ikon
Så bliver artiklen føjet til din læseliste, som du altid kan finde her, så du kan læse videre hvor du vil og når du vil.

Næste:
Næste:

Dette er et debatindlæg.

Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten – send dit indlæg til redaktionen@kulturmonitor.dk

Frie Grønne om ny rapport for de kunstneriske uddannelser: »Undskyld mig, dette er ganske enkelt ikke ambitiøst nok!«

Debat

Debatindlæg: I mandags udkom den længe ventede rapport fra strukturudvalget, der blev nedsat af kulturministeren i foråret 2021, som en konsekvens af en række alvorlige person- og ledelsessager på de kunstneriske uddannelser.

Set i det lys, er arbejdsgruppens rolle helt central og de konkrete anbefalinger spiller en altafgørende rolle i forhold til kunstuddannelsernes fremtidige retning og opbygning. Det er derfor en bunden opgave for alle der har indsigt i de kunstneriske uddannelsers opbygning og infrastruktur at sikre de anbefalinger der ender med at lægge linjen, også er grundig analyseret og debatteret.

Her kommer Frie Grønnes bidrag.

Lad mig starte med at konstatere, at der uden tvivl er gode takter i rapporten, der her og nu kan afbøde og hjælpe med at løse de mest akutte udfordringer på de kunstneriske uddannelser.

Det er mig bekendt første gang der udtrykkes entydig anerkendelse af de kunstneriske uddannelsers særpræg og status i forhold til universiteterne og ligeledes første gang der anbefales større frihed i forhold til Bologna-aftalen. Begge dele er vigtige markeringer der peger i den rigtige retning.

Det mest afgørende og nytænkende er dog forslaget om etablering af bestyrelser til at sikre det nødvendige armslængdeprincip. Dette er ufravigeligt og utvetydigt godt.

Vigtig med internationalt udsyn

Men Danmark er et lille land – den kunstneriske verden endnu mindre – og derfor er det rent fagligt bekymrende, at rapporten udtrykker et specifikt ønske om lokal forankring i de nyetablerede bestyrelser.

Vi taler om kunstneriske uddannelser på det højeste internationale niveau – undskyld mig, dette er ganske enkelt ikke ambitiøst nok!

Lokal forankring hører kultur- og musikskoler til og hvis blikket ikke rækker længere end som så, risikerer vi at styrke silotænkning og selvtilstrækkelighed, der grundlæggende er i modstrid med idéen om kunstens universalitet.

Relevante spørgsmål i denne sammenhæng er f.eks.:

Hvordan skal skolerne hver især kunne sikre en kritisk masse, der er tilstrækkelig for kvaliteten og mangfoldigheden i institutionernes uddannelses- og læringsmiljø?

Hvordan skal man som en relativt lille institution finde den fornødne styrke i indsatsen inden for udvikling og forskning – og dermed institutionernes mulighed for at være i øjenhøjde med udfordringerne fra det omkringliggende samfund?

Hvilke ressourcer skal gå til at sikre internationalt udsyn – en uomgængelig realitet og kvalitet i kunstneriske sammenhænge?

For ikke at tale om det tværgående samarbejde mellem de forskellige kunstformer, hvor de uformelle og derfor uforpligtende samarbejdsfora inden for rammerne af KUR samt det foreslåede formandsforum er utilstrækkeligt.

Akademisering er ikke nogen trussel

Dernæst omtales den såkaldte ’akademisering af kunstuddannelserne’ i rapporten stort set kun med negative associationer – hvorfor?

Akademisk tankegang medvirker til at løfte uddannelserne op på et abstraktionsniveau, som letter de studerendes forståelse af kompleksiteten i det samfund de skal virke i. Akademisk praksis kan også tilføre musikpædagogik en generisk dimension, der forenkler og rationaliserer forståelsen af udviklings- og indlæringsprocesser.

De studerende selv stiller sig undrende over, hvorfor akademisering er et dæmoniseret begreb i rapporten. De ser ikke akademiseringen som en trussel mod det praksisnære i uddannelserne men påpeger derimod at den reelle trussel på uddannelserne er mange års besparelser- herunder omprioriteringsbidraget - der uomtvisteligt har forringet og udhulet uddannelsernes kvalitet. Et synspunkt Frie Grønne deler til fulde.

Dette er afgørende emner der vil være med til at definere uddannelsernes berettigelse de kommende år, men det er samtidig tanker der bliver svære at besvare tilfredsstillende indenfor den givne ramme i rapporten.

Lad os samle uddannelserne i et kunstuniversitet

Den situation, vi står i for øjeblikket, er unik. Det, at der nu foreligger en rapport med klare udtalelser fra et enigt ekspertpanel, er i sig selv en sejr. For det er ikke hver dag vi har et samlet politisk og fagligt fokus rettet mod kunst- og kultursektoren. På den måde falder rapporten på et tørt sted imens hele processen og den opmærksomhed den har skabt omkring emnet, udgør den reelle sejr.

Men grundlæggende forholder rapporten sig til status quo med alt for mange små og spredte uddannelser og undlader desværre at analysere muligheden for og fordelen ved en sammenlægning af alle uddannelserne.

Stod det til Frie Grønne, skulle vi omfavne muligheden, løfte blikket og hæve ambitionsniveauet til højeste niveau.

Helt konkret foreslår vi at sammenlægge kunstuddannelserne fysisk i et nyt stort kunstuniversitet og genstarte hele tænkningen bag de kunstneriske uddannelser. Bevare og forfine den faglige kapital der er opbygget gennem flere århundrede, tilføre, definere og udfolde forskning til et nyt niveau, og sikre kunstuniversitetet den ledelsesmæssige muskelkraft der hører virkeligheden til.

En fysisk sammenlægning vil skabe ny og tiltrængt synergi mellem de forskellige kunstarter og give de studerende reelle muligheder for kunstnerisk nytænkning som jo alt andet lige må være credoet på en kunstnerisk uddannelse.

Disse tanker kræver det lange lys og kan naturligvis ikke virkeliggøres fra den ene dag til den anden. Men hvis vi tog de første spadestik til sammenlægning af de kunstneriske uddannelser nu, så kunne kunstuniversitet stå klar om 10 år.

I mellemtiden kan vi indføre fagligt stærke bestyrelser på uddannelserne, give lidt større frihed i forhold til Bologna-aftalen og lade alle de gode erfaringer indgå i den fælles kapital der skal bruges i opbygningen af et Kunstuniversitet.

  • Ældste
  • Nyeste
  • Mest anbefalede

Skriv kommentar